Souhlas se zpracováním osobních údajů

Tímto výslovně souhlasím s tím, aby společnost EGIT s.r.o., IČO: 28121112 shromažďovala, zpracovávala a uchovávala některé údaje vztahující se k mé osobě, a to způsobem, v rozsahu, za účely, na dobu a za podmínek uvedených v Informaci o nakládání s osobními údaji při prodeji herních kuponů (dále jen „Informace“). Jsem si rovněž vědom skutečnosti, že v souvislosti s prodejem herních kuponů je společnost EGIT s.r.o. povinna, resp. oprávněna, zpracovávat některé mé osobní údaje i bez mého souhlasu.

Byl jsem poučen, že udělení mého souhlasu je dobrovolné a že pokud souhlas neudělím, společnost EGIT s.r.o. je oprávněna odmítnout poskytnout mi své služby. Byl jsem dále poučen, že souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání informací a obchodních sdělení mohu kdykoliv odvolat.

Prohlašuji, že před udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů jsem se řádně seznámil s obsahem Informace, a to ve znění aktuálním ke dni udělení tohoto souhlasu. Byl jsem rovněž informován, že aktuální znění Informace můžu kdykoli získat na adrese www.herni-kupony.cz/informace-o-nakladani-s-osobnimi-udaji/.