Pravidla soutěže

Základní ustanovení

Soutěž probíhá na území České republiky a Slovenské republiky od 2. 4. 2021 do 6. 4. 2021 12:00. Výherci budou vyhlášeni 6. 4. 2021.

 1. Cenu získají náhodní soutěžící, kteří budou vylosováni.
 2. Účast v Soutěži je podmíněna splněním instrukcí zveřejněných na Facebooku a Instagramu.
 3. Účast není podmíněna objednávkou či nákupem zboží.
 4. Účastník soutěže nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána. Výhry nelze vyplatit alternativně v hotovosti. Výhry budou odeslány elektronicky po skončení soutěže.

Účast v soutěži

 1. Účastník soutěže odešle svou odpověď prostřednictvím komentáře pod příspěvkem na sociálních sítích Facebook a Instagram.
 2. Soutěže se lze zúčastnit pouze z jednoho účtu. Opakované pokusy o účast budou z losování vyloučeny.

Hodnocení: 

Výhru získají náhodně vylosovaní soutěžící.

Kontaktování výherců:

 1. Soutěžící je o výhře informován na Facebooku nebo Instagramu po skončení soutěže (podle toho, na které sociální síti se zúčastnil).
 2. Výhra bude zaslána elektronicky přes zprávu na sociální síti nebo na e-mail soutěžícího.

Všeobecná ustanovení:

 1. Do Soutěže nebudou zařazení soutěžící, kteří odeslali své odpovědi mimo dobu trvání soutěže.
 2. Výherci výslovně souhlasí s tím, že pořadatel hry je oprávněn užít bezplatně jeho jméno, adresu, fotografii, popř. jím napsané dokumenty k reklamním a propagačním účelům, a to po dobu 5 let od ukončení hry.
 3. Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba s trvalým pobytem na území ČR nebo SR. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Pořadatele a osoby jim blízké, jakož i zaměstnanci ostatních spolupracujících společností. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností nebo osoba jim blízká, výhra není platně získána a takové osobě nebude předána. Výhra v soutěži se nepředá také v případě, že Pořadatel zjistí nebo budou mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry. 
 4. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.
 5. Rozesílání výher bude probíhat elektronicky nebo přes Českou poštu v České republice a Slovenskou poštu po skončení soutěže. 
 6. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za ztrátu či nedoručení soutěžních zásilek platí, že Pořadatel svou povinnost splní tím, že na zpáteční adresu uvedenou v rámci soutěžní zásilky odešle výhru.
 7. Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této Soutěže. Pořadatel je zároveň oprávněn Soutěž ve vážných a zcela odůvodnitelných případech změnit, zrušit či upravit její pravidla. Vymáhání účasti v Soutěži soudní cestou je vyloučeno. Při nesplnění podmínek této Soutěže ztrácí účastník nárok na výhru.

S osobními údaji uvedenými v rámci soutěže bude nakládáno na základě informace o nakladání s osobními údaji.