Pravidla soutěže

Základní ustanovení

Soutěž bude probíhat na území České republiky a Slovenské republiky.

 1. Cenu získají náhodní soutěžící, kteří budou vylosováni.
 2. Účast v Soutěži je podmíněna odesláním soutěžního formuláře na soutěžní stránce, odebíráním Facebook stránky na adrese https://www.facebook.com/hernikupony/ a správnou odpovědí na soutěžní otázku ve formuláři.
 3. Účast není podmíněna objednávkou či nákupem zboží.
 4. Účastník soutěže nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána. Výhry nelze vyplatit alternativně v hotovosti. Výhry budou odeslány elektronicky po skončení soutěže.  

Účast v soutěži

 1. Účastník soutěže odešle svou odpověď prostřednictvím webového formuláře na adrese soutěže přičemž vyplní do formuláře rovněž e-mailovou adresu pro odeslání případné výhry, čímž získává nárok na zařazení do soutěže.
 2. Soutěže se lze zúčastnit pouze jednou z jednoho soutěžního e-mailu. Opakované pokusy o účast budou z losování vyloučeny.

Hodnocení: 

Výhru získají náhodně vylosovaní soutěžící.

Kontaktování výherců:

 1. Soutěžící je o výhře informován na Facebook stránce Herních kuponů zde https://www.facebook.com/hernikupony/  po skončení soutěže.
 2. V případě, že soutěžící neuvede platnou adresu, tj. vrátí –li se výhra zpět odesílateli jako nedoručená, ztrácí nárok na výhru. Výhry, které není možné doručit nebo je jejich doručení spojeno s nečekanými obtížemi, propadají bez náhrady Pořadateli.

Všeobecná ustanovení:

 1. Do Soutěže nebudou zařazení soutěžící, kteří odeslali své odpovědi mimo dobu trvání soutěže.
 2. Výherci výslovně souhlasí s tím, že pořadatel hry je oprávněn užít bezplatně jeho jméno, adresu, fotografii, popř. jím napsané dokumenty k reklamním a propagačním účelům, a to po dobu 5 let od ukončení hry.
 3. E-mailovou adresu, kterou účastník uvede ve formuláři, je pořadatel oprávněn zařadit do databáze příjemců svých reklamních sdělení. Soutěžící dává pořadateli odsouhlasením těchto podmínek souhlas se zasíláním reklamních sdělení na svou emailovou adresu. Soutěžící může kdykoliv sám zasílání reklamních sdělení zrušit.
 4. Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba s trvalým pobytem na území ČR nebo SR. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Pořadatele a osoby jim blízké, jakož i zaměstnanci ostatních spolupracujících společností. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností nebo osoba jim blízká, výhra není platně získána a takové osobě nebude předána. Výhra v soutěži se nepředá také v případě, že Pořadatel zjistí nebo budou mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry. 
 5. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.
 6. Rozesílání výher bude probíhat elektronicky nebo přes Českou poštu v České republice a Slovenskou poštu po skončení soutěže. 
 7. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za ztrátu či nedoručení soutěžních zásilek platí, že Pořadatel svou povinnost splní tím, že na zpáteční adresu uvedenou v rámci soutěžní zásilky odešle výhru.
 8. Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této Soutěže. Pořadatel je zároveň oprávněn Soutěž ve vážných a zcela odůvodnitelných případech změnit, zrušit či upravit její pravidla. Vymáhání účasti v Soutěži soudní cestou je vyloučeno. Při nesplnění podmínek této Soutěže ztrácí účastník nárok na výhru.

S osobními údaji uvedenými v rámci soutěže bude nakládáno na základě informace o nakladání s osobními údaji.